FÖDA I TRYGGHET PROFYLAXKURS

DEN FÖDSELFÖRBEREDANDE KURSEN MED PERSONLIG KONSULTATION ÄR EN PRIVAT INDIVIDANPASSAD PROFYLAXKURS DÄR VI BLANDAR TEORI MED PRAKTISKA ÖVNINGAR OCH SAMTAL. MÅLET ÄR ATT STÄRKA ER SOM TEAM INFÖR FÖDSELN SAMT ATT GE ER VERKTYG FÖR ATT TRYGGT KUNNA JOBBA TILLSAMMANS UNDER FÖDSELN.

DEL 1 – TEORI (DIGITAL FÖRELÄSNING)
Vi går igenom födandets faser och hur vi kan jobba under dessa. Rutiner på Förlossningen. Smärtlindringsmetoder. Vad innebär kontinuerligt stöd och hur praktiserar vi det. Oxytocinets roll under födandet och hur vi kan skapa förutsättningar för att boosta det kroppsegna oxytocinet. Första stunden med ditt barn och de nio stegen efter födseln.

DEL 2 – SAMTALET & AKTIV BABY (FYSISKT MÖTE)
Vi fokuserar på era förväntningar och önskemål inför födseln. Ni får sätta ord på vilken typ av stöd ni behöver i situationer som stress, rädsla, lugn och trygghet. Finns rädsla kopplat till födandet pratar vi om den, var den kan bottna i och hur vi kan bygga upp trygghet och tillit runt rädslan. Samtalet resulterar i att vi tillsammans arbetat ut en plan med era önskemål inför, under och efter födseln. Efter första delen får ni ett formulär att fylla i med frågor som ligger till grund för samtalet. Vi går också igenom metoden Aktiv Baby. Jag visar och vi övar tillsammans på Aktiv Baby’s tre grundövningar för att skapa plats för barnet i bäckenet inför och under födseln.

DEL 3 – PRAKTISKA ÖVNINGAR (FYSISKT MÖTE)
Vi går igenom Föda Utan Rädsla-metoden med de fyra verktygen att jobba med under födseln. Vi övar också på användbara tekniker som massage, tryck och akupressur att jobba med som smärtlindring och smärtavledning under födseln.

PRIS: 6 000 kr
Totalt ca 6 timmar.

Kursen ingår i Doulapaketet. Det går utmärkt att använda friskvårdsbidraget för profylaxkursen.