OM DOULAN

BEHOVET AV STÖD UNDER GRAVIDITET OCH FÖDSEL ÄR INDIVIDUELLT OCH PERSONLIGT. ATT FÅ HJÄLP ATT UTFORMA DINA FÖRBEREDELSER KAN VARA PRECIS DET SOM GÖR SKILLNAD FÖR DIG. KÄNNER DU ETT BEHOV AV STÖD HELA VÄGEN KAN EN DOULA UNDER FÖDSELN VARA EN OVÄRDERLIG TRYGGHET. IBLAND ÖKAR BEHOVET AV STÖD OCH TRYGGHET PRECIS I SLUTET AV DIN GRAVIDITET ELLER I BÖRJAN AV DIN FÖDSEL, DÅ KAN EN EXPRESSDOULA KALLAS SOM EN EXTRA RESURS TILL DIG OCH DITT FÖDANDETEAM.
OAVSETT VAD DU BEHÖVER SÅ SER VI TILL ATT ANPASSA TJÄNSTEN SÅ ATT DEN PASSAR JUST DIG.

Doulan beskyddar upplevelsen av att föda och ger ett kontinuerligt emotionellt stöd innan, under och efter födseln. Doulan har en stark tilltro till kroppens egen förmåga att föda och ger förslag på och instruerar i naturliga smärtlindringstrategier och metoder för att hjälpa dig som föder att mentalt hantera kroppens arbete under födseln. Doulan stöttar dig och värnar om dina villkor och behov. Doulan uppmuntrar, peppar och ger kärlek – till alla roller i födanderummet.

Doulan står helt utanför den medicinska aspekten av graviditet och födande. Doulan ger aldrig råd eller rekommendationer i de medicinska besluten och utför inga undersökningar. Doulan värnar om ett bra teamarbete mellan de olika rollerna i födanderummet. Alla medicinska beslut ska vårdpersonalen ta i samråd med den födande och dessa beslut ska respekteras av doulan.

Doulan skapar trygghet och lugn och ser till att den födande kvinnan och hennes stödperson / partner känner sig sedda och respekterade.

DOULAN & PLANEN
Doulan värnar om dina önskemål och behov samt hjälper till att dela kunskap, formulera mål och underlätta kommunikationen i födanderummet. Doulan tar inga beslut åt den födande och hennes partner / stödperson och försöker inte påverka eller kontrollera sina klienters önskemål. Doulan har ingen egen agenda under ett uppdrag.

DOULAN & PARTNERN
Doulan har den erfarenhet av födslar som partnern / stödpersonen ofta saknar. Doulan coachar och stöttar partnern / stödpersonen i hur hen vara det bästa stödet för sin födande kvinna under fördseln vilket brukar stärka dennes självförtroende och gör att hen känner sig mer delaktig i födseln. Doulan kan även avlasta partnern vid behov. Doulan tar aldrig partnerns / stödpersonens plats eller inskränker på dess roll.

DOULAN & VÅRDEN
Doulan är en icke-medicinsk resurs som kompletterar vårdpersonalens stöd under födseln. Doulan värnar om ett bra teamarbete mellan de olika rollerna i födanderummet. Doulan lägger sig aldrig i vårdpersonalens arbete och ger inga medicinska råd eller rekommendationer till sina klienter.

DOULAN & KROPPEN
Doulan utför och instruerar partern / stödpersonen i massage- och akupressurtekniker efter samtycke med den födande. Doulan utför inga undersökningar.

Effekten av kontinuerligt stöd från exempelvis en doula har mätts i flera internationella vetenskapliga studier och visar på mycket goda resultat.

Av studierna framgår också att föräldrar som haft stöd av en doula är mer delaktiga i födseln och känner sig mer tillfreds med sin upplevelse.

“The Doula Book”Klaus, J H Kennell & P H Klaus, 2003.
Läs mer om studien “Continuous support for women during childbirth” 2017, här.